TEDAVİLER

Dentinn Eskişehir

Kanal Dolgu

KANAL TEDAVİSİ

Tedavi edilmemiş diş çürüğünün dişin canlı kısmı olan pulpaya ulaşması durumunda gereklidir. Çürük ve abse nedeniyle oluşan ağrı dişin klinik durumuna göre değişiklik gösterir. Ağrının şekli ve zamanı hekimin tedavi planlamasında yardımcıdır. Tedavi öncesi alınan röntgen görüntüleri dişin tedavi edilip edilemeyeceğini belirler.Röntgen olmadan kanal tedavisi yapılmamalıdır. Tedavi edileceğine karar verildiğinde döner aletler ile enfekte pulpa ve kök kanalları temizlenir. Bakterinin hasar verdiği tüm alanlar sağlam diş dokusuna ulaşana kadar etkin bir şekilde temizlenmelidir. Döner aletler temelde aynı prensipte çalışsa da markalara göre büyük farklılıklar gösterir.Günümüzde tek eğe kullanarak reciprocal hareket ile çalışan endomotorlar ile kanal tedavisi yapılabilmektedir. Dişin kök kanalları tedavi edildikten sonra dişteki madde kaybı değerlendirilerek , dolgu veya kuron uygulanarak tedavi sonlandırılır.